Beslenme


İnsan sağlığı, Dünya Örgütü’nce “Sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, aynı zamanda bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam iyilik hali olarak tanımlanır. Sağlam doğma şansına sahip bireylerin sağlığının devamı, yeterli ve dengeli beslenme imkanlarına bağlıdır.
BESLENME: Büyüme ve gelişmenin sağlanması, hayatın sürdürülmesi, sağlığın korunması için besin unsurlarının sindirim sistemi yoluyla vücuda alınmasıdır.
Sağlıklı bir beslenme için, besin maddeleri vücudumuzun yapısına, çalışma durumuna uygun günlük harcamayı karşılayacak miktar ve çeşitte temiz olarak alınmalıdır.
Kişi günlük harcağıdı enerji miktarının altında besleniyorsa, ‘yetersiz beslenme’; gıdaların tek yönlü alınmasına da ‘dengesiz beslenme’ denir.
Kansızlık, büyüme ve gelişme gerilikleri, basit guatr, vitamin eksiklikleri (pellegra, beriberi, skorbit, raşitizm gibi) doğrudan beslenme yetersizliği hastalıklardır. Ayrıca beslenme bozukluğu çocukluk çağında sık görülen enfeksiyon hastalıklarının vücuda yerleşmesini ve ilerlemesini kolaylaştırır.

İnsan hayatının sağlıklı olarak sürdürülmesi için sağlıklı beslenmeye, diğer bir deyişle besin öğelerine ihtiyaç vardır. Uygun bir beslenme planı çizip, uygulayabilmek için bu konudan her kademede çalışanlarca besinlerimiz hakkında kısaca bazı bilgiler bilinmelidir.


Yazar: admin

Görüntüleme: 138 defa

Kategori: Genel, Sohbet Odaları

Yayınlanma Tarihi: 14 Ekim 2020

Cevap bırakın